AP Kerk Wonderboom


Gestig op 16 Mei 1990, het hierdie gemeente vinnig gegroei tot n gemiddelde lidmaattal van 450.  Die eerste leraar was ds. Rudolph Britz. 
E
redienste word tans behartig deur professor Gerrit Smit.

Vir die eerste vier jaar is daar gebruik gemaak van die Horskool Gerrit Maritz se skoolsaal om eredienste in te hou.  Intussen
is daar ywerig fondse ingesamel vir die aankoop van n erf om n eie kerkgebou te bou.

Op 21 Augustus 1994 is hierdie ideaal verwesenlik toe die huidige kerkgebou, gele teenaan die noordelike grens van die Akasia gholfbaan
(S25.65498 E028.13644), in gebruik geneem is.  Hier is lidmat
e meelewend in hul geloof deur deel te wees van al die Christelik-gebaseerde bedrywighede.

Die kerksaal is gedurende 2013 in gebruik geneem.  Dit het n aktiewe verlengstuk van die kerklike bedrywighede
van die gemeente geword.

Op die kerkterrein is daar ook n Christelik-Volkseie Onderrigskool sedert 1995 gevestig.Kontak besonderhede

Saakgelastigde: Evert Roderigues

Tel.: 012-527 0513 (w)
Sel No.: 082 700 2450
Faks: 086 527 5639

Posbus 52123, Dorandia, 0182


E-Pos Adres:                                         wonderboom@apk.co.za


Aansoeke om lidmaatskap word ook aan die Saakgelastigde gerig

Eredienste:

Erediens tye is as volg:
Sondae 09:00 - 10:00


Site Map