Tuis
Gemeente Geskiedenis
Publikasies
Oordenkings
Kontak Ons
Die Predikant van die AP Kerk Wonderboom is Prof. Dr. Gerrit Smit. 
Meer inligting, asook publikasies van Prof Smit is beskikbaar by gdssmit.com

Oordenkings en Preek Temas sal van tyd tot tyd op hierdie blad geplaas word.

​​​​​​​Opnames van preke is ook beskikbaar by die Saakgelastigde van die AP Kerk Wonderboom, Evert Roderigues (epos: wonderboom@apk.co.za)
Tuis
Gemeente Geskiedenis
Publikasies
Oordenkings
Kontak Ons
 
 
Site Map